Airbnb skat

Airbnb SKAT:

Ordene SKAT og leje er noget der løber koldt ned af ryggen på mange der lejer ud på Airbnb. Af den simple årsag at almindelig dødelige ikke kan overskue at rette i vores selvangivelse. De er usikre på hvor de skal sætte beløbet på selvangivelsen og de ved ikke hvilken metode der er den rigtige at bruge. Skal jeg bruge bundfradrag eller regnskabsmæssigt fradrag?

Langt de fleste vælger derfor ikke at gøre noget…

…men efterlades alligevel med en lidt dårlig samvittighed. Det er der INGEN grund til. I de fleste tilfælde skal du slet ikke betale noget i SKAT. Det gælder for gennemsnitsudlejeren på Airbnb, at de oftest ikke lejer ud for mere end deres bundfradrag er beregnet til.

airbnb skat

Der er simplificeret 2 måder man kan opgøre din SKAT på:

Første gang du indberetter din selvangivelse skal du vælge imellem følgende beregningsmetoder:

  1. Bundfradragdragsmetoden: Den mest almindelige og hyppige metode. Og nemmest.
  2. Regnskabsmæssigt fradrag: Kræver at du laver et regnskab og til en vis grad kan dokumentere din udgifter. Kan være en fordel hvis du lejer MEGET ud.

Når du har valgt beregningsmetode:

Beregningen bygger på at du enten trækker din udgifter fra, eller dit bundfradrag jf. ovenstående beregningsmetode.

Din indtægt i KR. (find den her: gå ind på din Airbnb konto –> konto –> transaktionshistorik)
– Dit fradrag KR. eller udgifter
= Beløb du skal indberette i rubrik 20 på selvangivelse.

Bundfradragsmetoden (den mest almindelige):

Bundfradragsmetoden siger, lidt simplificeret, at de første 24.000 kr. tjent er skattefrit. Dette gælder om du er lejer eller ejer. Men… dit skattefrie fradrag kan godt vise sig at være højere endnu:

Hvis du er lejer kan du trække 2/3 af din husleje fra. (eksempelvis hvis din leje er 100.000 om året, er dit fradrag 66.333 kr.) Det betyder at du må leje ud for 66.333 kr. skattefrit, og altså først skal betale skat når du lejer ud for mere end dette beløb.

Som ejer gælder det at 1,33% af din ejendomsværdi er dit bundfradrag (dog altid minimum 24.000 kr.).

Bemærk at du ved bundfradragsmetoden IKKE kan trække andre udgifter i forbindelse med din udlejning fra. (hvilket vel egentlig også er rimeligt nok)

Regnskabsmæssigt fradrag (til dig som lejer meget ud):

Hvis du vælger denne metode, kan du ikke skifte til metoden med bundfradrag efterfølgende. Med regnskabsmæssigt fradrag skal du betale skat af lejeindtægten fratrukket de faktiske udgifter.

Du skal lave en opgørelse over lejeindtægter og udgifter, som du kun skal vise SKAT, hvis de beder om det. Du skal kunne fremvise en kvittering på de ting, du trækker fra.

Udgifter:

  • Fx el, vand, varme.
  • Vedligeholdelsesudgifter og afskrivning på inventar (dog ikke hårde hvidevarer).
  • Du kan ikke trække udgifter til vedligeholdelse af selve ejendommen fra.

“Årlig påmindelse om SKAT” fra Airbnb i din indbakke.

Hjælp til din Airbnb skat:

Der er to steder at søge hjælp.

  1. Facebook gruppen her
  2. SKATs egen og ganske udmærket hjemmeside om emnet
  3. Søg revisor – f.eks. kan du få 3 tilbud fra revisorer fra Agera