Garanti

Hvad er Airbnb’s Værtsgaranti?

Airbnb’s Værtsgaranti giver dækning for op til 5.000.000 kr. for skader på ejendomme, der er dækket, hvis gæsterne skulle komme til at beskadige boligen ud over sikkerhedsdepositummet – eller hvis der ikke er noget sikkerhedsdepositum.

Værtsgarantien dækker ikke kontanter og værdipapirer, samlerobjekter, sjældne kunstværker, smykker, kæledyr eller personligt ansvar. Vi anbefaler, at værter sikrer eller fjerner værdigenstande, når de udlejer deres bolig. Værtsgarantien dækker heller ikke tab af eller skader på boligen grundet slitage.

Værtsgarantien er ikke en forsikring og erstatter ikke din indbo- eller lejeforsikring. Sørg for, at du gennemgår og forstår vilkårene i din forsikringspolice, og hvad den dækker og ikke dækker. Ikke alle forsikringer vil dække tab af eller skader på boligen forårsaget af en gæst, der lejer din bolig. Indsendelse af en anmodning om værtsgaranti fratager ikke en gæst fra økonomisk ansvar for de skader, der har udløst anmodningen, hvis Airbnb bestemmer, at en gæst er ansvarlig.

Lær mere om Værtsgarantien her: www.airbnb.com/guarantee.