Airbnb-lov i Danmark

Ny Airbnb-lov skal bremse Airbnbhajer

Et flertal vedtager ny Airbnb-lov, så nu må du kun udleje 70 dage om året. Et loft over hvor mange dage en privat bolig må være udlejet til turister – og et krav til Airbnb og andre deleøkonomiske platforme om at indberette alle udlejernes indtægter til skattevæsenet. Det er hvad et bredt flertal i folketinget kræver af deleplatformene. Det skal være slut med det vilde vesten på udlejningsmarkedet når danskerne lejer deres hus eller lejlighed ud gennem portalen Airbnb.

Hvad betyder det for dig?

“Vi vil gerne sørge for, at den enkelte dansker lejer sin bolig ud, når de er på ferie, men det skal ikke være professionel udlejningsvirksomhed. Og det er der nogen, som laver i dag på boligmarkedet” siger Skatteminister Karsten Lauritzen (V). I bund og grund handler det om at få deleøkonomi under kontrol og Airbnb tager positivt imod de nye udlejningsaftale. De ser det som en fremskridtsvenlig tilgang og støtter det.

For dig betyder det, at du måske skal indstille dig på, at din udlejning fremover bliver indbettet til skattevæsenet. Den nye udlejningsaftale indeholder dog en mindre stigning i bundfradraget fra i dag med 24.000 kroner årligt til fremover 28.000 kroner årligt.

Danmark bliver hermed det første land i verden med indberetningsaftale. Det skyldes at der er et ønske om en blomstrende deleøkonomi i Danmark, hvor udlejere kan tjene et rimeligt skattefrit beløb ved at stille deres bolig til rådighed, men det er en forudsætning, at der er styr på skattebetalingen.

Gulerod skal sikre mindre skattesnyd

Satserne gælder kun, hvis tjenesten eller et udlejningsbureau af sig selv og automatisk indberetter din indtægt til Skat. Gør tjenesten ikke det, så er det årlige beløb som du kan få fradrag for, 11.000 kroner. Ligeledes vil manglende indberetning til skat sænke antallet af udlejningsdage helt ned til 30 dage om året.

Man vil gerne sørge for, at deleøkonomien er noget som den enkelte dansker bruger til at dele sin bolig med når han eller hun er på ferie. Det skal ikke være professionel erhvervsvirksomhed.

De nye regler får tilbagevirkende kraft til 1. januar 2018, men lovforslaget fremsættes først til efteråret.

Få et hurtigt overblik over de nye regler:

  • Forhøjet bundfradag ved udlejning af sommerhuse på 40.000 kr. årligt pr. ejendom.
  • Nyt forenklet bundfradrag ved korttidsudlejning af helårsboliger på 28.000 kr. årligt pr. ejendom.
  • Ovennævnte bundfradrag gælder, hvis udlejerens fulde lejeindtægter indberettes af en tredjepart. Ellers er bundfradraget 11.000 kr. årligt ved udlejning af sommerhus eller helårsbolig pr. ejendom.
  • Ny  digital indberetningslønsing, så deleøkonomiske virksomheder kan indberette lejeindtægter til skattemyndighederne på vegne af deres udlejere.
  • Bedre vejledning og hjælp til deleøkonomiske virksomheder ifht. indberetning til skattemyndighederne på vegne af deres udbydere af deleøkonomiske tjenester.
  • Målrettet skattekontrol med deleøkonomiske platforme og udlejere. Skattemyndighederne vil bla. for indkomstårene 2018-2020 gennemføre et særligt skattekontrolprojekt.
  • Ret til privat kortidsudlejning af helårsboliger i op til 70 dage om året uden kommunens samtykke, såfrem udlejningen kun sker gennem en tredjepart, der indberetter udlejerens fulde lejeindtægter til skattemyndighederne. Den enkelte kommune kan beslutte, at borgerne kan korttidsudleje deres helårsboliger i op til 100 dage årligt, med mindre de konkrete forhold på det lokale boligmarked taler imod. Såfremt udlejning ikke kun sker gennem en tredjepart, der foretager indberetning til skattemyndighederne, kan boligen kun udlejes op til 30 dage årligt.